Er et ret vigtigt element i pop og rock musik (nogen vil sige DET vigtigste element).

Det er følsomt, da sangeren er meget nøgen, når der synges ind. Sangere er et meget forskelligt folkefærd, så her gælder det om at have antennerne ude, hvis man vil have et godt resultat. Nogle kan lide at have nogen at synge for, nogen vil helst være meget private, når der synges.

Valg af mic er meget individuelt. Mange synger i rør-mics (ofte Neuman, Telefunken, Akg eller Sony). Condensator mics er også meget brugt, men dynamiske mics kan også være brugbare. Afstanden fra sanger til mic skal være cirka en håndsbredde. Lidt længere fra når der synges igennem, tættere på når der synges stille (eller dybt). De checkede sangere regulerer afstanden løbende efter, hvor kraftigt de synger linierne.

Akustikken, hvor der synges, bør være forholdsvis tør. Som en lille dagligstue. Gerne med uregelmæssige overflader.

Inden man skal indspille vocal, er det klogt at være i træning. Mindst en uge i forvejen skal der synges mindst en time om dagen for fuld skrue. Man løber heller ikke et maraton-løb uden at være i træning. En sanger, jeg har arbejdet meget sammen med, har melodien i hovedet, så han synger ikke meget, mens vi indspiller musikken. Og lyder derfor lidt mørk. Engang han var på tourne, skulle han indspille et nummer, og fordi han havde sunget igennem i  et stykke tid, var hans lyd væsentlig bedre, og det var også nemmere at få tingene i kassen. En anden sanger, som jeg har arbejdet meget med, spillede mange live-jobs, så han var konstant i træning. Den eneste sanger, hvor jeg undertiden fjernede diskant.

Der bør focuseres på feeling. Er det en glad sang? Vred? Sørgelig? eller hvad ved jeg. Jeg synes også, at det er vigtigt, at man kan forstå teksten. For tydelig bliver det nemt utroværdigt, for utydeligt er det ligegyldigt, når ingen kan forstå det.

DE-ESSER. er et apperat eller plug-in som giver kontrol over s-lydene. De kan virke på to måder. Enten som en compressor der kun virker i diskanten, eller den kan analysere, om der er mere lyd over en bestemt frequens end der er under. Jeg kan bedst lide den sidste. Hvis man går amok med de-esseren kommer s-lydene til at lyde som “f”, og det lyder som om sangeren læsper. Men brugt nænsomt kan det være en god ting. Især hvis man sætter meget diskant på sporet. Mærkeligt nok sætter jeg ofte de-esseren før eqen.

Til RAP foretrækker jeg at bruge dynamisk mic (Sure SM 57, SM7, Electrovoice) og godt med compressor.

Når jeg optager vocal, foretrækker jeg at have sporene liggende under hinanden, og et redigeret spor øverst. Så lytter jeg sporene igennem, og markerer de linjer, jeg kan lide, men kun det. Når det er gjort, prøver jeg at samle et helt spor. Jeg laver altid kopier af stumperne, og kopierer dem “i time”, det er nemt i protools (alt+cmd) og træk dem op.

Andre programmer har andre metoder, så man kan huske, hvor de kom fra (computeren nummererer takes’ne løbende). Hvis jeg mangler en linje, er første sted, jeg leder altid lige foran eller efter de linjer jeg har valgt. Hvis det ikke virker, må der synges igen.

Når man synger i en mikrofon, er der fugt i den luft der møder mikrofonen. Hvilket gør at den ruster langsomt  gennem årene. Derfor bruger man en “p”-hætte på micen. Den beskytter også mod luft ved “p”-lyde, som ellers gir et bump når luften rammer micen. Hvis man bruger rør- eller condensator-mic er fugt på micen noget man skal undgå. Det får micen til at kortslutte. Det eneste man kan gøre hvis dette sker, er at vente til fugten er fordampet, eller brug en anden mic. Den fugtige mic siger ingenting!!

Når jeg optager vokal, foretrækker jeg at have teksten foran mig på et stykke papir. Med alt skrevet ud (altså alle omkvæd skrevet), så jeg kan bruge det som et “landkort” over sporet. Så tar jeg notater undervejs (med blyant) omkring de bedste takes, problem-linier o.l. Efter min mening bliver det hurtigere at komme i mål på den måde. Hvis der ingen tekst-ark er til rådighed, laver jeg et selv. Streger for linierne, og stikord for det jeg fanger af teksten.

Ved lange texter og oplæsning kan man bruge plastik-lommer til text-arkene. De er mere stille, når man flytter rundt på dem.