En god og meget udbredt måde at få et vocal-spor til at blive fyldigere er at doble. Dvs. ha to “identiske” vocal-spor oven i hinanden, normalt med “main” sporet lidt højere end doblingen. Mange stemmer lyder godt på denne måde. Det kan være lidt surt at skulle lave doblingen da det ikke er særlig kreativt, men bare fast arbejde, men det lønner sig, fordi det lyder så godt. Der er især to gode metoder til dette:

1 Den hurtige og mest præsise. Først laves selve hoved-sporet, Lead vocalen. Når den skal dobles lytter man en sætning af gangen. Lyt den 3-4 gange og så syng oven i den, sikkert nogle gange indtil den sidder præsist oven i lead-sporet. Det er fornuftigt at høre begge spor lige højt mens man laver det. Måske pannoreret lidt til venstre og højre. Senere pannes de i midten, og doblingen lægges lidt under hoved-sporet. Det virker ofte at skære bund og især top af doblingen, da det stopper vildfarne “s” er fra at forstyrre. Eller kraftig de-esser på doblingen.

2 Hvis man laver mange vocal-spor som senere redigeres sammen kan man finde der “næst bedste” spor og bruge det som dobling. Ikke helt så præsist og hurtigt som den anden metode, men mange sangere elsker den.

3 En tredje måde er at ha mange doblinger. Det gør præsitionen mindre kritisk, men gør også udtrykket mere ligegyldigt. Det er fornuftigt at kun høre to spor af gangen. Lead-vocalen og det nye spor. Ellers blir det nemt noget rod. Til sidst åbner man hele festen. Leaden i midten og en dobling i hver sin side er også brugbart.

Linjer der ender på “t” eller “s” kan være svære at ramme præcist, når man dobler eller laver harmonier. Løsningen kan være ikke at synge “s”esset eller “t”et, eller lave det om så der synges “z” istedet for “s”, “d” istedet for “t”. Det er nemt og det fungerer. Det er surt med en vokal-blok, hvor der er mange  meninger om, hvor “t-et” skal være.