Til flygel har jeg næste altid brugt mindst to condensator-mics (Neuman u87).

I gamle dage havde vi et stort Steinway flygel. Det micede jeg altid inde i kassen over strengene. Senere brugte vi et mindre Kawai pop-flygel. Det micer jeg med micsne “kikkende” ind over kanten. Altså ikke over strengene.

Pas på med hullerne i rammen, der er noget væmmelig mellemtone der.

Jeg bruger ofte et stereo-sæt ekstra ca 1.5-2 m fra flygelet for at gøre lyden blødere og mere naturlig. Enten foran flygelet eller bag pianisten (check fasen).

Altid mild compression eller vold-compression for effektens skyld. Eq, ja godt med diskant og lidt bund.

Et flygel bør være velstemt af en prof. Det er naivt at tro, at man kan gøre det selv, for det er en videnskab. En god måde at afsløre, om det stemmer, er at starte nedefra. Spil et dybt C samtidig med C oktaven over. Der efter samme ting med D osv. opad hele vejen. De toner der stemmer har en “smal” klang, de toner der næsten stemmer lyder bredere, og toner der ikke stemmer lyder falsk.

Detune piano stemmes så den ene streng stemmer rent, mens dobbelt-strengen stemmer ved siden af. Skiftevis over og under.

Hvis man ikke har råd eller plads til et rigtigt flygel, må man nøjes med et keyboard flygel. Der er mange nuancer i, hvor kraftigt en tone spilles som ikke kan gengives på et keyboard, så det bliver en lidt unuanceret oplevelse, til gengæld stemmer det altid, og er på mange måder nemmere at have med at gøre. Transportabelt .

En ting, der er mærkelig på et keyboard, er “strejfere” – læs: at man rammer nabo-tangenten til den tone, man vil spille. På et akustisk piano er de ikke særlig tydelige. De er tydeligere på et keyboard. Uforklarligt, og meget irriterende.

Man kan midi-optage sporet på en computer, og fjerne strejferne, men det er et kedeligt job. Alternativt kan man få pianisten til at spille mere forsigtigt/safe, men det er endnu kedeligere.

Vægtede tangenter (altså tunge tangenter som et flygel og ikke lette som på et keyboard) hjælper.

Af og til bruger man tegnestifter. Oftest på et opretstående klaver. På hver hammer sættes en tegnestift, så der kommer et klik sammen med tonen, der spilles. En meget genkendelig lyd, hvis man vil den vej. Det lyder lidt gammeldags. (Beatles “Obla Di Obla Da”, Bob Dylan “Ballad Of A Thin Man” fra “Highway 61…”)

Anbefalede effekter: rumklang (hvis der ikke er for meget sustain-pedal), delay, ekko, chorus?, lesley.