En synt består basic af tredele (ofte af mange flere). Den første er waveformen(Oscilatoren) som kan være sinus, square (firkant), triangel (trekant), noice (støj) eller andet. Ikke sjældent flere af dem.

Nummer  to er et filter, der skærer top eller bund væk, og den tredje er envelopen som former forløbet af tonerne. Her stilles attack, sustain og realese på volumen (VCO) og på filteret (VCF). Der er ofte mange flere parametre. Portamento gør, at tonerne glider fra den første til den næste. Ligesom når man fløjter. Tonen sættes an falsk og glider så på plads. Heldigvis kan man bestille hvor hurtigt det går.

Pga. midi, og de muligheder det gav, begyndte man at stable key-lyde. F.eks. en synt der lavede atack. En anden der lavede sustain, og en tredie der lavede “daller” på lyden. Det tog sin tid at “bygge” sådan en lyd op, men det endte tit lykkeligt. Eller også var vi bare for trætte til at brokke os mere.