De to gældende er Fender Rhodes (den dyre med den klokkeagtige lyd) og Würlizer (den billige version med mere mellemtone).
Og så er der keyboard efterligninger, startende med Yamaha DX 7, men efterfulgt af mange, hvor klokkelyden er stærkt overdrevet.
Dyr USA-lyd, lidt lovlig lækker.